Mediu

ALUM Tulcea a dezvoltat programe de automonitorizare a factorilor cu impact asupra mediului înconjurător si a noxelor de munca în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi cu Autoritatea locala de Sănătate Publică. Au fost desemnati responsabili cu protecţia mediului pentru fiecare departament al uzinei. În 2007 Alum Tulcea a primit Autorizaţia Integrată de mediu emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati cu termen de valabilitate 2017 în semn de recunoaştere a eforturilor efectuate de Companie pentru respectarea normelor de mediu impuse prin legislatie. Din 2005 si pana in prezent Alum Tulcea a facut investitii in domeniul protectiei mediului in valoare de peste 15 de milioane USD si are in vedere continuarea planului de investitii pentru mentinerea permanenta a functionarii uzinei in conditiile respectarii celor mai bune tehnici aplicate in industria de productie a aluminei calcinate. Autorizaţia de mediu certifică faptul că toate emisiile produse de companie sunt în deplină concordanţă cu standardele Uniunii Europene si cu cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.

ALUM Tulcea a înlocuit sistemele de combustie la instalatiile de ardere de la CET si Calcinare permitand trecerea de la utilizarea pacurii la consumul de gaze naturale, mărind astfel randamentul de ardere atat la Cazanele C2Ap nr 1 si C105 cat si la Calcinatorul Static. În plus, toate emisiile de poluanti sunt conforme cu standardele de cea mai bună practică din domeniu. Un exemplu il constituie emisiile de gaze cu efect de seră care au fost reduse semnificativ fata de anul 1989.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi la Calcinare, ALUM Tulcea a construit si pus in functiune in anul 2007 un Filtru cu Saci care are un randament de retinere a particulelor de 99.95%. Tehnologia de filtrare cu saci reprezenta in momentul actual cea mai buna tehnica disponibila utilizata cu succes in toate marile fabrici de alumina calcinata din lume. 

Legat de managementul deseurilor, compania si-a propus si realizat inca din 2007 colectarea selectiva a tuturor deseurilor, iar pentru deseul rezultat in urma procesului tehnologic s-a realizat un amplu proiect de modernizare a Haldei de slam.

La halda de slam, ALUM Tulcea a montat un sistem de ingrosare a slamului in valoare de peste 3 milioane de dolari care permite obtinerea unui slam cu un continut de solide de peste 52%. In acest mod, tehnologia utilizata de ALUM Tulcea se incadreaza atat in cerintele celor mai bune tehnici aplicate pentru depozitarea slamului in halda dar si cerintelor directivelor Europene. De asemeni s-a realizat inchiderea ecologica a unei suprafete de aproximativ 4.8 hectare plantand totodata in zona de inchidere si pe tot perimetrul haldei de slam circa 25,000 de puieti de salcam, salcioara si maces.

În acelaşi timp, programele de investiţii în protecţia mediului au permis companiei ALUM Tulcea să obţină certificarea ISO 14001 pentru managementul protecţiei mediului înconjurător.  

ALUM Tulcea implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie, fiind implicată în activităţi legate de probleme globale de mediu prin includerea in programele de investitii a masurilor care sa conduca la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a intregii game de poluanti generati pe amplasamentele societatii.

Educatia personalului

Prin politica promovata in cadrul sistemului integrat de management-calitate-mediu, a devenit o cerinta obligatorie accesul personalului din interiorul societatii  la informatii legate de starea mediului din companie. Acest lucru s-a realizat in anul 2006 prin punerea in functiune a unui sistem de masurare emisii noxe la cosurile de fum de la CET si Calcinare iar incepand din 2010, prin intranetul local, salariatii au acces prin intermediul unuia dintre serverele proprii la valorile medii zilnice masurate.  

Informare asupra starii mediului in ALUM Tulcea

Informarea autoritatilor competente de mediu si a tuturor partilor interesate privind monitorizarea protectiei mediului in ALUM Tulcea  o facem ori de cate ori este nevoie prin materiale documentare in care sunt prezentate realizarile noastre precum si tintele pe care ni le propunem, punand  la dispozitia acestora Raportul de mediu anual. Aici, un capitol aparte este alocat evolutiei emisiilor in punctele de control stabilite prin autorizatiile integrate de mediu ale companiei.

Comunicarea starii mediului din societate

Conform cerintelor legale, lunar, inaintam autoritatilor de mediu locala, regionala si nationala, a celor responsabile pentru gospodarirea apelor precum si autoritatii de sanatate publica raportari privind evolutia indicatorilor monitorizati pentru apa, aer, sol, zgomot, gestiunea deseurilor asa cum este stipulat in autorizatia integrata de mediu nr. 9 din februarie 2007 reactualizata in 30 octombrie 2007 (Valori-Medii lunare CET-Calcinare).

Autoritatatea locala si regionala pentru protectia mediului detine studii de impact, inregistrari si raportari primite de la ALUM Tulcea care pot fi solicitate de comunitatea locala pentru informare.