Calendar financiar 2020EVENIMENT

DATA

Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2019 ("AGA")

25 martie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2019

29 aprilie 2020

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019

29 aprilie 2020

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2020, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 (“Semestrul I 2020”)

12 august 2020

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Hide URL: 
Show URL