Calendar financiar 2019EVENIMENT

DATA

Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2018 ("AGA")

22 martie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2018

24 aprilie 2019

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018

24 aprilie 2019

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2019, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019 (“Semestrul I 2019”)

12 august 2019

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Hide URL: 
Show URL