Current Report: The availability of the Half-Year Report for the period ended 30 June 2018 (RAS)

Wed, 08/22/2018 - 15:27

ALUM S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial la 30 iunie 2018, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 22august 2018.

Raportul Semestrial al ALUM S.A. la 30 iunie 2018 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2531 / 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Semestrial al ALUM S.A. la 30 iunie 2018 este neauditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

 
 
 
                            Gheorghe Dobra                                                Duralia Mihaela
 
             Președintele Consiliului de Administrație                        Director Financiar
Hide URL: 
Show URL