Sisteme de Management

Calitate:

SR EN ISO 9001
IQNet ISO 9001

Mediu:

SR EN ISO 14001
IQNet ISO 14001

Sănătate și securitate ocupațională:

SRAC SR EN ISO 45001
IQNet ISO 45001

Energie:

SRAC SR EN ISO 50001
IQNet ISO 50001

Hide URL: 
Show URL

Declaraţia Directorului General:

„Calitatea depinde în primul rând de oameni, dar, pentru a fi capabili să atingă cele mai bune rezultate, oamenii trebuie să aibă un obiectiv şi să obţină satisfacţie din ceea ce fac. Noi am dezvoltat o cultură care promovează generarea de idei noi şi încurajează schimbarea fundamentală, subliniind în acelaşi timp atitudinea pozitivă faţă de calitate.”