Indicatori financiari ALUM (confom IFRS)

 

USD

    2016 2017 2018
Vânzări mii USD 136.852 156.834 221.966
EBITDA1 mii USD 34 10.265 18.210
Marja EBITDA2 % 0,025% 6,55% 8,20%
Rezultatul perioadei mii USD -3.562 3.460 13.270
Rezultat net ajustat3 mii USD -3.898 4.174 12.605
         
Producție alumină tpa 467.031 472.606 571.772
Număr mediu angajați   711 725 765

 


RON

    2016 2017 2018
Vânzări mii RON 555.194 635.446 875.278
EBITDA1 mii RON 137 41.590 71.809
Marja EBITDA2 % 0,025% 6,55% 8,20%
Rezultatul perioadei mii RON -14.450 14.020 52.326
Rezultat net ajustat3 mii RON -15.815 16.913 49.707
         
Producție alumină tpa 467.031 472.606 571.772
Număr mediu angajați   711 725 765

 

1EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere

2Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări

3Rezultatul net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit)cu/din impozitul pe profit amânat

Hide URL: 
Show URL