Indicatori financiari ALUM (confom IFRS)

 

USD

    2015 2016 2017
Vânzări mii USD 157.980 136.852 156.834
EBITDA1 mii USD 9.477 34 10.265
Marja EBITDA2 % 6,00% 0,025% 6,55%
Rezultatul perioadei mii USD 3.512 -3.562 3.460
Rezultat net ajustat3 mii USD 4.564 -3.898 4.174
         
Producție alumină tpa 404.825 467.031 472.606
Număr mediu angajați   698 711 725

 


RON

    2015 2016 2017
Vânzări mii RON 632.899 555.194 635.446
EBITDA1 mii RON 37.968 137 41.590
Marja EBITDA2 % 6,00% 0,025% 6,55%
Rezultatul perioadei mii RON 14.069 -14.450 14.020
Rezultat net ajustat3 mii RON 18.284 -15.815 16.913
         
Producție alumină tpa 404.825 467.031 472.606
Număr mediu angajați   698 711 725

 

1EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere

2Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări

3Rezultatul net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit)cu/din impozitul pe profit amânat