Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 25/26 aprilie 2024

 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2024
 Convocator AGOA Alum aprilie 2024
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2024
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2024
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2024
 Proiect Hotarare nr. 54 AGOA Alum aprilie 2024
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1. Situatii financiare 2023 (OMF)
 2. Situatii financiare individuale si consolidate IFRS 2023
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2023
 4. Raport anual ASF 2023
 5. Buget 2024
 6. Program activitate 2024
 7,8. Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum 2024
 9,10. Prelungire mandate auditor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 17/18 august 2023

 Raport curent anterior AGA Alum august 2023
 Convocator AGA Alum august 2023
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum august 2023
 Formular vot coresp. AGOA Alum august 2023
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum august 2023
 Formular vot coresp. AGEA Alum august 2023
 Proiect Hotarare nr. 53 AGOA Alum august 2023
 Proiect Hotarare nr. 56 AGEA Alum august 2023
 Nota mandat EY
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Propunerea Presedintelui CA de candidati pentru pozitia de administrator
 Lista candidati propusi administratori in CA Alum
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2023, dupa expirare termen propuneri si candidaturi
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum august 2023, dupa expirare termen propuneri
 Formular vot coresp. AGOA Alum august 2023, dupa expirare termen propuneri
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum august 2023, dupa expirare termen propuneri si candidaturi
 Formular vot coresp. AGEA Alum august 2023, dupa expirare termen propuneri
 Hotararea nr. 53 - AGOA Alum 17.08.2023
 Hotararea nr. 56 - AGEA Alum 17.08.2023
 Raport curent ulterior AGA Alum 17.08.2023


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 10/11 iulie 2023

 Raport curent anterior AGA Alum iulie 2023
 Convocator AGA Alum iulie 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum iulie 2023
 Formular vot coresp. AGEA Alum iulie 2023
 Proiect Hotarare nr. 55 AGEA Alum iulie 2023
 Prezentare AGA vanzare GAL
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Hotararea nr. 55 AGEA Alum iulie 2023
 Raport curent ulterior AGEA Alum iulie 2023


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 26/27 aprilie 2023

 Convocator AGOA Alum aprilie 2023
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2023
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2023
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2023
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2023
 Proiect Hotarare nr. 52 AGOA Alum aprilie 2023
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1. Situatii financiare 2022 (OMF)
 2. Situatii financiare individuale si consolidate IFRS 2022
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2022
 4. Raport anual ASF 2022
 5. Buget 2023
 6. Plan de investitii pentru 2023
 7. Program activitate 2023
 8,9. Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 Raport curent ulterior AGOA Alum 26.04.2023
 Hotararea nr. 52 AGOA Alum 26.04.2023


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 12/13 decembrie 2022

 Raport curent anterior AGEA Alum decembrie 2022
 Convocator AGEA Alum decembrie 2022
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum decembrie 2022
 Formular vot coresp. AGEA Alum decembrie 2022
 Proiect Hotarare nr. 54 AGEA Alum decembrie 2022
 Extindere facilitate Garanti Bank AGEA decembrie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Raport curent ulterior AGA Alum 12.12.2022
 Hotararea nr. 54 - AGEA Alum 12.12.2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 29/30 iulie 2022

 Convocator AGOA Alum iulie 2022
 Raport curent anterior AGA Alum iulie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum iulie 2022
 Formular vot coresp. AGOA Alum iulie 2022
 Proiect Hotarare nr. 51 AGOA Alum iulie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Plan de investitii 2022, revizuit
 Program activitate 2022, revizuit
 Raport curent ulterior AGOA Alum 29 iulie 2022
 Hotararea nr. 51 AGOA Alum 29 iulie 2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 27/28 aprilie 2022

 Convocator AGOA Alum aprilie 2022
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2022
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2022
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2022
 Proiect Hotarare nr. 50 AGOA Alum aprilie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1. Situatii financiare 2021 (OMF)
 2. Situatii financiare consolidate si individuale 2021 (IFRS)
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2021
 4. Raport anual ASF 2021
 5. Buget 2022
 6. Plan de investitii pentru 2022
 7. Program activitate 2022
 8,9. Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 10.11. Nota prelungire mandat EY
 Raport curent ulterior AGA Alum 27 aprilie 2022
 Hotararea nr. 50 - AGOA Alum 27 aprilie 2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 08/09 aprilie 2022

 Convocator AGA Alum 8 aprilie 2022
 Raport curent anterior AGA Alum 8 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum 8 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum 8 aprilie 2022
 Formular vot coresp. AGOA Alum 8 aprilie 2022
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum 8 aprilie 2022
 Formular vot coresp. AGEA Alum 8 aprilie 2022
 Proiect Hotarare nr. 49 AGOA Alum 8 aprilie 2022
 Proiect Hotarare nr. 53 AGEA Alum 8 aprilie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Politica de remunerare Alum
 Propunere candidat pentru CA Alum AGOA 8 aprilie 2022
 CV Igor Higer
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum 8 aprilie 2022, dupa expirare termen propuneri administrator
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum 8 aprilie 2022, dupa expirare termen propuneri administrator
 Formular vot coresp. AGOA Alum 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Formular vot coresp. AGEA Alum 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Raport curent ulterior AGA Alum 8 aprilie 2022
 Hotararea nr. 49 - AGOA Alum 8 aprilie 2022
 Hotararea nr. 53 - AGEA Alum 8 aprilie 2022


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 21/22 decembrie 2021

 Raport curent anterior AGOA AGEA Alum decembrie 2021
 Convocator AGA Alum decembrie 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum decembrie 2021
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum decembrie 2021
 Formular vot coresp. AGOA Alum decembrie 2021
 Formular vot coresp. AGEA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 48 AGOA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 48 AGEA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 49 AGEA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 50 AGEA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 51 AGEA Alum decembrie 2021
 Proiect Hotarare nr. 52 AGEA Alum decembrie 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Politica de remunerare Alum
 Garanti Bank extindere facilitate de credit, decembrie 2021
 Garanti Bank facilitate noua, decembrie 2021
 Prezentare propunere de modificare Act Constitutiv
 Majorare capital social GAL
 Contracte de alumina Alum - Alro, Decembrie 2021
 Raport curent ulterior AGOA AGEA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 48 AGOA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 48 AGEA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 49 AGEA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 50 AGEA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 51 AGEA Alum decembrie 2021
 Hotararea nr. 52 AGEA Alum decembrie 2021


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 17/18 august 2021

 Convocator AGOA Alum august 2021
 Raport curent anterior AGA Alum august 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2021
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum august 2021
 Formular vot coresp. AGOA Alum august 2021
 Proiect Hotarare nr. 47 AGOA Alum august 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Nota prelungire mandat EY
 Politica de remunerare
 Hotararea nr. 47 - AGOA Alum 17.08.2021
 Raport curent ulterior AGOA Alum 17.08.2021


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 28/29 aprilie 2021

 Raport curent inainte de AGA Aprilie 2021
 Convocator AGOA Alum aprilie 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2021
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2021
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2021
 Proiect Hotarare nr. 46 AGOA Alum aprilie 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1.Situatii financiare 2020 (OMF)
 2. Situatii financiare consolidate si individuale 2020 (IFRS)
 3. Descarcare de gestiune pentru 2020
 4. Raport anual ASF 2020
 5. Repartizare profit net 2020
 6. Buget 2021
 7. Plan de Investitii 2021
 8. Program de activitate 2021
 9. Politica de remunerare
 10,11 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 Propunere Alro punctele 10,11 - Remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 Propunere Alro - Proiect Hotarare nr. 46 AGOA Alum aprilie 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Hotararea nr. 46 - AGOA Alum 28.04.2021
 Raport curent ulterior AGOA Alum 28.04.2021


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 30/31 decembrie 2020

 Convocator AGA Alum decembrie 2020
 Raport curent anterior AGA Alum decembrie 2020
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum decembrie 2020
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum decembrie 2020
 Formular vot coresp. AGEA Alum decembrie 2020
 Formular vot coresp. AGOA Alum decembrie 2020
 Proiect Hotarare nr. 45 AGOA Alum decembrie 2020
 Proiect Hotarare nr. 47 AGEA Alumdecembrie 2020
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Garanti Bank noua facilitate de credit
 Prezentare propunere remuneratii CA decembrie 2020
 Raport curent ulterior AGA Alum_30.12.2020
 Hotararea nr. 45 - AGOA Alum_30.12.2020
 Hotararea nr. 47 AGEA_30.12.2020


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 29/30 aprilie 2020

 Hotararea nr. 44 AGOA aprilie 2020
 Raport curent ulterior AGOA aprilie 2020
 Raport curent – Recomandări privind AGOA din data de 29/30 aprilie 2020 în contextul COVID 19
 Raport curent inainte de AGA Aprilie 2020
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2020
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2020
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2020
 Proiect Hotarare nr. 44 AGOA Alum aprilie 2020
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1.Situatii financiare 2019 (OMF)
 2. Situatii financiare consolidate si individuale 2019 (IFRS)
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2019
 4. Raport anual ASF 2019
 5. Repartizare profit net 2019
 6. Buget 2020
 7. Plan de Investitii 2020
 8. Program de activitate 2020
 9,10 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 11,12 Nota prelungire mandat EY


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 9/10 august 2019

 Convocator AGA Alum august 2019
 Raport curent anterior AGA Alum august 2019
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2019
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum august 2019
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum august 2019
 Formular vot coresp. AGOA Alum august 2019
 Formular vot coresp. AGEA Alum august 2019
 Proiect Hotarare nr. 43 AGOA Alum august 2019
 Proiect Hotarare nr. 46 AGEA Alum august 2019
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Propunere administratori actionar Cretu Nicoleta
 Lista candidati propusi administratori in CA Alum
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2019, dupa depunere candidaturi
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum august 2019, dupa depunere candidaturi
 Hot. nr. 43 AGOA Alum 09.08.2019
 Hot nr. 46 AGEA Alum 09.08.2019
 Raport curent ulterior AGA Alum 09.08.2019


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum S.A. din 24/25 aprilie 2019

 Convocator AGOA Alum aprilie 2019
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2019
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2019
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2019
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2019
 Proiect Hotarare nr. 42 AGOA Alum aprilie 2019
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1.Situatii financiare 2018 (OMF)
 2. Situatii financiare consolidate si individuale 2018 (IFRS)
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2018
 4. Raport anual ASF 2018
 5. Repartizare profit net 2018
 6. Buget 2019
 7. Plan de Investitii 2019
 8. Program de activitate 2019
 9,10 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 11,12 Nota prelungire mandat EY
 Hotararea nr. 42 AGOA Alum 24 aprilie 2019
 Raport curent ulterior AGOA Alum 24 aprilie 2019


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 12/13 decembrie 2018

 Convocator AGEA Alum Decembrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum decembrie 2018
 Formular vot coresp. AGEA Alum decembrie 2018
 Proiect Hotarare nr. 45 AGEA Alum decembrie 2018
 Raport curent anterior AGA Alum decembrie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Proceduri privind drepturile actionarilor si desfasurarea AGA Alum S A
 Prezentare propunere de modificare Act Constitutiv_rom
 Raport curent ulterior AGEA Alum 12.12.2018
 Hotararea nr. 45 - AGEA Alum 12.12.2018


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alum S.A. din 24/25 aprilie 2018

 Convocator AGOA Alum aprilie 2018
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2018
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2018
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2018
 Proiect Hotarare nr. 41 AGOA Alum aprilie 2018
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1. Situatii financiare OMF, raport auditor, raport administratori pentru 2017
 2. Situatii financiare individuale si consolidate IFRS, raport auditor, raport administratori 2017
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2017
 4. Raport anual ASF 2017
 5. Repartizare profit net 2017
 6. Program de activitate Alum 2018
 7,8 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 9,10. Nota prelungire mandat EY
 Hotararea nr. 41 AGOA Alum din 24.04.2018
 Raport Curent AGOA Alum din 24.04.2018


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alum S.A. din 31 ianuarie/1 februarie 2018

 Convocator AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Formular imputernicire speciala AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Formular vot coresp. AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Proiect Hotarare nr. 40 AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Raport curent anterior AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Prezentare buget 2018
 Plan de Investitii 2018
 Hotararea nr. 40 AGA Alum 31 ianuarie 2018
 Raport curent ulterior AGA Alum 31 ianuarie 2018


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Alum S.A. din 11/12 ianuarie 2018

 Convocator AGEA Alum ianuarie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum ianuarie 2018
 Formular vot coresp. AGEA Alum ianuarie 2018
 Proiect Hotarare nr. 44 AGEA Alum ianuarie 2018
 Raport curent anterior AGA Alum ianuarie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 BSTDB facilitate de credit AGA
 Hotararea nr. 44 AGEA Alum 11.01.2018
 Raport Curent AGEA Alum 11.01.2018


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alum S.A. din 27/28 aprilie 2017

 Hotararea nr. 39 AGOA Alum 27.04.2017
 Convocator AGOA Alum aprilie 2017
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2017
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2017
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2017
 Proiect Hotarare nr. 39 AGOA Alum aprilie 2017
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2017
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 1. Situatii financiare OMF, raport auditor, raport administratori pentru 2016
 2. Situatii financiare individuale si consolidate IFRS, raport auditor, raport administratori 2016
 3. Descarcarea de gestiune pentru 2016
 4. Raport anual ASF 2016
 5. Prezentare buget Alum 2017 AGA
 6. Program de activitate Alum 2017
 7. Plan investitii 2017
 8,9. Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 10,11. Nota prelungire mandat EY


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Alum S.A. din 19/20 decembrie 2016

 Hotararea AGEA nr. 43 din 19.12.2016
 Raport curent ulterior AGEA Alum din 19.12.2016
 Convocator AGEA Alum 19/20 decembrie 2016
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum 19/20 decembrie 2016
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alum 19/20 decembrie 2016
 Proiect Hotarare nr. 43 AGEA Alum 19/20 decembrie 2016
 Raport curent anterior AGEA Alum 19/20 decembrie 2016
 Prezentare contracte alumina Alro – Alum AGEA decembrie 2016
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor Alum S.A. din 28/29 aprilie 2016

 Convocator AGOA AGEA Alum aprilie 2016
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2016
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum aprilie 2016
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2016
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2016
 Formular vot coresp. AGEA Alum aprilie 2016
 Proiect Hotarare nr. 38 AGOA Alum aprilie 2016
 Proiect Hotarare nr. 42 AGEA Alum aprilie 2016
 Raport curent anterior AGOA AGEA Alum aprilie 2016
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.
 Situatiile financiare OMF, raport auditor, raport administratori pentru 2015
 Situatiile financiare neconsolidate, raport auditor pentru 2015
 Situatiile financiare consolidate, raport auditor, raport administratori pentru 2015
 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015
 Raport Anual ASF pentru anul 2015
 Repartizare profit 2015
 Prezentare buget 2016
 Program de activitate 2016
 Plan de investitii 2016
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 Nota prelungire mandat auditor
 Hotararea AGOA nr.38 din 28 aprilie 2016
 Hotararea AGEA nr.42 din 28 aprilie 2016
 Raport curent ulterior AGOA aprilie 2016


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 15/16 decembrie 2015

 Convocator AGEA Alum decembrie 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum decembrie 2015
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alum decembrie 2015
 Proiect Hotarare AGEA Alum nr. 41 decembrie 2015
 Raport curent anterior AGEA Alum decembrie 2015
 RZB facilitate de credit 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.
 Hotararea AGEA nr. 41 din 15.12.2015
 Raport curent ulterior AGEA Alum din 15.12.2015


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. din 14/15 august 2015

 Convocator AGA Alum august 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum august 2015
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum august 2015
 Formular vot corespunzator - vot secret - AGOA Alum august 2015
 Formular vot corespunzator AGEA Alum august 2015
 Formular vot corespunzator AGOA Alum august 2015
 Proiect Hotarare nr. 37 AGOA Alum august 2015
 Proiect Hotarare nr. 40 AGEA Alum august 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A. Tulcea
 Propunere administratori, actionar CREȚU Nicoleta
 Propunere administratori, actionar FILIP Raluca
 Propunere administratori, actionar RĂILEANU Nicolae
 Hotararea AGOA nr. 37 din 14 august 2015
 Hotararea AGOA nr. 40 din 14 august 2015
 Raport curent ulterior AGOA august 2015


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor Alum S.A. din 28/29 aprilie 2015

 Hotararea AGA nr. 36 aprilie 2015
 Hotararea AGEA nr. 39 aprilie 2015
 Raport curent ulterior AGA AGEA aprilie 2015
 Proceduri privind drepturile actionarilor si desfasurarea AGA Alum S.A
 Convocator AGA Alum aprilie 2015
 Formular imputernicire speciala AGOA Alum aprilie 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alum aprilie 2015
 Formular vot coresp. AGOA Alum aprilie 2015
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alum aprilie 2015
 Formular vot coresp. AGEA Alum aprilie 2015
 Proiect Hotarare nr. 36 AGOA Alum aprilie 2015
 Proiect Hotarare nr. 39 AGEA Alum aprilie 2015
 Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.
 Situatiile financiare OMF 3055/2009, raport auditor, raport administratori pentru 2014
 Situatiile financiare individuale pe anul 2014, raport auditor
 Situatiile financiare consolidate, raport auditor, raport administratori pentru 2014
 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014
 Raport Anual ASF pentru anul 2014
 Repartizare profit net 2014
 Prezentare buget Alum 2015
 Program de activitate Alum 2015
 Plan de investitii Alum 2015
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alum
 Nota prelungire mandat auditor


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor ALUM 23/24decembrie 2014

Convocator AGEA 23/24 decembrie 2014
Formular procura speciala AGEA 23/24 decembrie 2014
Formular vot prin corespondenta AGEA 23/24 decembrie 2014
Proiect Hotarari nr. 36-38 AGEA 23/24 decembrie 2014
Raport CA ref Activ net Alum
Propunere CA pct. 2
Raport privind cadrul legal tranzactionare actiuni Alum
Raport curent anterior AGEA 23/24 decembrie, 2014
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.
Raport CA ref Activ net Alum actualizat pentru AGEA 23 decembrie 2014
Hotararea nr. 36 a AGEA Alum din 23 decembrie 2014
Hotararea nr. 37 a AGEA Alum din 23 decembrie 2014
Hotararea nr. 38 a AGEA Alum din 23 decembrie 2014
Erata la Raport curent ulterior AGEA Alum din 23 decembrie 2014
Raport curent ulterior AGEA Alum din 23 decembrie 2014-actualizat


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUM 8/9 august 2014

Convocator AGOA 8/9 august 2014
Formular procura speciala AGOA 8/9 august 2014
Formular vot prin corespondenta AGOA 8/9 august 2014
Proiect Hotarare nr. 35 AGOA 8/9 august 2014
Raport curent anterior AGOA 8/9 august 2014
Nota pentru aprobare prelungire contract auditor financiar
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM S.A.
Hotarare 35 AGOA Alum
Raport curent ulterior AGOA Alum


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor ALUM 30/31 mai 2014

Convocator AGA Alum 30 mai 2014
1. Prezentare buget Alum AGA 30 mai 2014
Formular procura speciala AGOA Alum 30 mai 2014
Formular vot coresp. AGOA Alum 30 mai 2014
Planul de investitii 2014
Program de activitate 2014
Proiect Hotararea nr. 34 AGOA Alum 30 mai 2014
Raport curent anterior AGOA Alum 30 mai 2014
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALUM SA Tulcea
Hotararea nr. 34 AGOA 30 mai 2014
Raport curent ulterior AGOA Alum 30 mai 2014


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUM 29/30 aprilie 2014

Convocator  AGOA 29/30 aprilie 2014
Formular procura speciala AGOA 29/30 aprilie 2014
Formular vot prin corespondenta AGOA 29/30 aprilie 2014
Proiect Hotarare nr. 33 AGOA  29/30 aprilie 2014
Raport curent anterior AGOA 29/30 aprilie 2014
1. Situatii financiare 2013 OMF 3055/2009
2. Situatii financiare individuale 2013 IFRS
3. Situatii financiare consolidate 2013 IFRS
4. Descarcarea de gestiune pentru 2013
5. Raport anual CNVM 2013
6, 7. Propunere remuneratii AGOA 29/30 aprilie 2014
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii  ALUM S.A.
Hotararea nr. 33 - AGOA Alum aprilie 2014
Raport curent ulterior AGOA Alum aprilie 2014


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii din 08/09 august 2013

 Convocatorul AGOA, AGEA 8/9.08.2013
 Formular procura speciala AGOA 8/9.08.2013
 Formular procura speciala AGEA 8/9.08.2013
 Formular vot prin corespondenta AGOA 8/9.08.2013
 Formular vot prin corespondenta AGEA 8/9.08.2013
 Draft Hotarare AGOA 32 – 8/9.08.2013 
 Draft Hotarare AGEA nr. 35 8/9.08.2013
 Regulamentul de exercitare a dreptului de vot in AGA de catre actionarii Alum S.A. Tulcea
Nota
 Hotararea AGOA nr. 32/8.08.2013
 Hotararea AGEA nr. 35/8.08.2013
 Raportul curent ulterior AGOA,AGEA 8.08.2013

 

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/27.04.2013

Convocator AGOA 26/27.04.2013
Raport curent anterior AGOA 26/27.04.2013
Formular de procura speciala
Formular de vot prin corespondenta
Proiecte de hotarari AGOA nr. 20 – 31
Materiale pentru informarea actionarilor Alum (6Mb)
Regulament de exercitare a dreptului de vot
 Prezentare Buget Alum 2013
 Program Activitate Alum 2013
 Program Investitii Alum 2013
 Proiect Hotarari nr 25 - 27 AGOA Alum aprilie 2013
 
Raport curent Alum ulterior AGOA 26.04.2013
 Hotarari 20 - 31 AGOA 26.04.2013


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii din 21/22 martie 2013

 Raport curent dupa AGOA AGEA
 Hotararea AGOA nr. 19/21.03.2013
 Hotararea AGEA nr. 34/21.03.2013
 Convocator AGOA AGEA Alum  martie 2013
Formular procura speciala AGEA Alum martie 2013
Formular procura speciala AGOA Alum martie 2013
Formular vot prin corespondenta AGEA Alum martie 2013
Formular vot prin corespondenta AGOA Alum martie 2013
Proiect Hotararea nr  19 - AGOA Alum martie 2013
Proiect Hotararea nr  34 - AGEA Alum martie 2013
Raport curent CNVM anterior AGOA AGEA Alum martie 2013
 Prezentare si recomandare candidat CA ALUM
 Propunere candidat CA Alum AGOA martie 2013
 CV - MD - roAdunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii din 30/31 iulie 2012

Convocator AGEA, AGA Alum  august 2012
Proiect Hotararea nr  18 - AGOA Alum august 2012
Proiect Hotararea nr  33 - AGEA Alum august 2012
Formular vot prin corespondenta AGEA Alum august 2012
Formular vot prin corespondenta AGOA Alum august 2012
Formular procura speciala AGEA Alum august 2012
Formular procura speciala AGOA Alum august 2012
Raport curent CNVM anterior AGEA, AGOA Alum august 2012
Material prelungire mandat auditor
Hotararea 33 AGEA
Hotararea 18 AGOA
Raport curent Alum ulterior AGA


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/27 Aprilie 2012

 Regulament exercitarea dreptului de vot AGA


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii din 16/17 august 2011

 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 27/28 Aprilie 2011


270311_10_Mandat_auditor_ro.pdf
270311_Convocator_AGA_Alum_Aprilie_2011_ro.pdf
270311_Draft_hot._AGA_ordinara_15_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_20_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_21_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_22_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_23_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_24_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_25_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_26_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_27_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_28_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_29_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_30_din_2011_ro.pdf
270311_Draft_Hot_AGA_extraordinara_31_din_2011_ro.pdf
270311_Formular_de_procura_speciala_AGA_ro.pdf
270311_Formular_de_procura_speciala_ AGEA_ro.pdf
270311_Formular_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_ro.pdf
270311_Formular_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_ro.pdf
270311_Materiale_pentru_informarea_actionarilor.zip
270311_Raport_curent_Alum_AGA_aprilie_2011_en.pdf.pdf


 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.03.2011

Hot_AGA_extraordinara_20_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_21_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_22_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_23_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_24_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_25_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_26_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_27_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_28_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_29_din_2011_ro.pdf
Hot_AGA_extraordinara_30_din_2011_ro.pdf
Convocator_AGA_Alum_10022011_ro.pdf
Draft_buletin_subscriere_majorare_capital_social_ALUM.pdf
Formular_de_procura_speciala_AGEA_ro1.pdf
Formular_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_ro1.pdf
Informare_pentru_actionari.pdf


 

Hotarari ale Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 30.07.2010

Adunarea Generala a Actionarilor 2010

 

Adunarea Generala a Actionarilor 2009

]

Hide URL: 
Show URL