Indicatori financiari ALUM (confom IFRS)

 

USD

    2018 2019 2020
Vânzări mii USD 221.966 184.857 158.406
EBITDA1 mii USD 18.210 29.568 25.787
Marja EBITDA2 % 8,20% 16,00% 16,28%
Rezultatul perioadei mii USD 13.270 18.237 16.575
Rezultat net ajustat3 mii USD 12.605 17.834 16.661
         
Producție alumină tpa 571.772 460.911 426.393
Număr mediu angajați   765 791 786

 


RON

    2018 2019 2020
Vânzări mii RON 875.278 783.644 671.849
EBITDA1 mii RON 71.809 125.347 109.372
Marja EBITDA2 % 8,20% 16,00% 16,28%
Rezultatul perioadei mii RON 52.326 77.311 70.302
Rezultat net ajustat3 mii RON 49.707 75.604 70.665
         
Producție alumină tpa 571.772 460.911 426.393
Număr mediu angajați   765 791 786

 

1EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere

2Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări

3Rezultatul net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit)cu/din impozitul pe profit amânat

Hide URL: 
Show URL