Calitate de vȃrf şi management performant

ALUM S.A. are o puternică politică integrată de management pentru a realiza în mod sistematic înalte performanţe în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii muncii şi energiei. Pentru implementarea acestei politici, ALUM şi-a dezvoltat un sistem viabil de management prin care să asigure un control eficace asupra proceselor, de la aprovizionarea materiei prime, pȃnă la livrarea produselor finite către clienţi. Acest sistem de management contribuie la realizarea de rezultate sustenabile ale afacerii şi a unui nivel înalt de satisfacţie a clienţilor.
Drept recunoaştere a managementului performant, ALUM a fost certificată în conformitate cu standardul internaţional de management al calității ISO 9001:2015, de către organismul de certificare SRAC CERT.

Sistemul de management al ALUM a fost, de asemenea, certificat pentru managementul mediului (conform ISO 14001:2015), al sănătăţii și securitații în muncă (conform ISO 45001:2018) şi al energiei (conform ISO 50001:2018) de către SRAC CERT.

Sisteme de Management

Calitate:

SR EN ISO 9001
IQNet ISO 9001

Mediu:

SR EN ISO 14001
IQNet ISO 14001

Sănătate și securitate ocupațională:

SRAC SR EN ISO 45001
IQNet ISO 45001

Energie:

SRAC SR EN ISO 50001
IQNet ISO 50001

Hide URL: 
Show URL

Declaraţia Directorului General:

„Calitatea depinde în primul rând de oameni, dar, pentru a fi capabili să atingă cele mai bune rezultate, oamenii trebuie să aibă un obiectiv şi să obţină satisfacţie din ceea ce fac. Noi am dezvoltat o cultură care promovează generarea de idei noi şi încurajează schimbarea fundamentală, subliniind în acelaşi timp atitudinea pozitivă faţă de calitate.”