Ne pasă

ALUM S.A. își respectă promisiunea de a crea un viitor mai bun printr-o activitate responsabilă în toate domeniile, astfel încât să-și reducă impactul pe care îl are asupra mediului, comunității și a tuturor părților intereate. În acest fel, ALUM SA va contribui la o dezvoltare durabilă a societății.

Doar printr-un comportament responsabil reușim să ducem la bun sfârșit promisiunile legate de asigurarea calității produselor și protejarea mediului înconjurător, precum și a relațiilor cu furnizorii și clienții săi.

Această abordare se transpune printr-un program de promovare a siguranţei în rândul angajaţilor, de întreţinere a unor relaţii transparente cu partenerii de afaceri, dar şi de reducere a impactului pe care activităţile sale îl au asupra mediului înconjurător.

Comunitate

ALUM urmăreşte să îmbunătăţească calitatea vieţii angajaţilor săi, precum şi a celor care trăiesc în zonele limitrofe. Conform acestei filozofii, societatea colaborează strâns cu comunitatea locală, pentru a identifica zonele în care aceasta are nevoie de sprijin. Astfel, societatea noastră se implică activ în viaţa comunităţii prin angajarea în programe de responsabilitate corporativă, participând la activități de voluntariat și la programe de educaţie, sport şi sănătate. 

Mediu

În 2018 Alum Tulcea a primit o nouă Autorizaţie Integrată de Mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, cu termen de valabilitate 2028, în semn de recunoaștere a eforturilor efectuate de societate pentru respectarea normelor de mediu impuse prin legislație, iar certificatul ISO 14001:2015 pe care ALUM îl deţine, este o dovadă în acest sens.

Alum Tulcea a făcut investiții în domeniul protecției mediului în valoare de peste 15 de milioane USD și are în vedere continuarea planului de investiții pentru menținerea permanentă a funcționarii uzinei în condițiile respectării celor mai bune tehnici aplicate în industria de producție a aluminei calcinate.

Investițiile realizate și puse în funcțiune, majoritatea fiind investiții de protecție a mediului și gospodărire a apelor, au drept scop încadrarea emisiilor de noxe în limitele prevăzute în autorizația integrată de mediu și autorizația de gospodarire a apelor, precum și respectarea condițiilor din legislație privind gestionarea/ managementul deșeurilor.

De-a lungul anilor, ALUM Tulcea a înlocuit sistemele de combustie la instalațiile de ardere de la CET si Calcinare permițând trecerea de la utilizarea păcurii la consumul de gaze naturale, iar la finalul anului 2018, la cazanele de la CET au fost montate arzatoare cu NOx redus. În prezent, toate emisiile de poluanți sunt în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi la Calcinare, ALUM Tulcea a pus în funcțiune în anul 2007 un Filtru cu Saci care are un randament de reținere a particulelor de 99,95%. Tehnologia de filtrare cu saci reprezentă în momentul actual cea mai bună tehnică disponibilă utilizată cu succes în toate marile fabrici de alumină calcinată din lume.

Pentru a economisi resursa naturală de apă, ALUM a achiziționat și montat turnuri de răcire cu circuit forțat, crescând astfel gradul de recirculare al apei de răcire la peste 90%.

Referitor la managementul deșeurilor, compania a implementat și promovează colectarea selectivă a tuturor deșeurilor, iar pentru principalul deșeu rezultat în urma procesului tehnologic s-a realizat un amplu proiect de modernizare a Haldei de șlam.

La halda de șlam, ALUM Tulcea a montat un sistem de îngroșare a șlamului în valoare de peste 3 milioane de dolari care permite obținerea unui șlam cu un conținut de substanțe solide de peste 52%. În acest mod, tehnologia utilizată de ALUM Tulcea se încadrează atât în cerințele celor mai bune tehnici aplicate pentru depozitarea șlamului în haldă, dar și cerințelor directivelor Europene. De asemenea, s-a realizat închiderea ecologică a unei suprafețe de aproximativ 4,8 hectare, plantând totodata în zona de închidere și pe tot perimetrul haldei de șlam circa 40.000 de puieți de salcâm, sălcioară și măceș.

ALUM Tulcea implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie, fiind implicată în activităţi legate de problemele globale de mediu prin includerea în programele de investiții a măsurilor care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a întregii game de poluanți generați pe amplasamentele societații

Angajaţi

Întrucât angajaţii ALUM joacă un rol esenţial în strategia de mediu, societatea pune un accent special pe instruirea angajaţilor săi pentru a se asigura că aceştia conştientizează problemele de mediu, dezvoltând şi susţinând astfel o atitudine prietenoasă faţă de mediu.

Prin investiţiile pe care le face în tehnologii noi, în întreţinere, infrastructură şi în instruirea angajaţilor, societatea depune eforturi considerabile pentru îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de lucru. Angajaţii ALUM sunt echipaţi corespunzător cu toate dispozitivele de protecţie şi participă la programe de instruire permanentă pentru asigurarea siguranţei la locul de muncă.

Societatea dezvoltă un sistem de prevenire a accidentelor de muncă cu implicarea largă a personalului. Societatea caută să asigure conformitatea condiţiilor de lucru în uzină cu standardele internaţionale în vigoare.

Hide URL: 
Show URL