Eficiența energetică

Creșterea performanței energetice reprezintă unul din obiectivele principale ale ALUM. Astfel, în ALUM exista un program permanent de îmbunătățire continuă a activitații, proceselor și producției ce vizează și eficiența energetică.

ALUM este orientată pentru o dezvoltare a proceselor către cele mai bune tehnologii (BAT) care să conducă la creșterea eficienței energetice. Se urmărește conștientizarea permanentă a angajaților în ceea ce privește importanța și impactul unei eficiențe energetice ridicate, asigurarea unei comunicări coerente atât în interiorul organizaţiei, cât şi în exteriorul acesteia, privind performanţa energetică ALUM SA.

Începând cu anul 2017, ALUM a integrat în sistemul său de management și Sistemul de management al energiei conform ISO 50001:2018. Astfel, în cadrul Sistemului de Management Integrat din ALUM este procedurată conform standardelor europene o activitate ce vizeaza creșterea performanței energetice prin:

- urmărirea permanentă a consumurilor de energie (energie electrică, gaze naturale, motorină, apă) și a performanței energetice;
- analize periodice energetice, cu determinarea de oportunitați de creștere a performanței și programe de implementare a acestora;
- stabilirea de ținte și obiective energetice;
- control și audit al activitaților pe linia managementului energetic;
- comunicare și conștientizare permanentă a personalului ALUM pe linie energetică.

Hide URL: 
Show URL