Calendar financiar 2024

EVENIMENT

DATA

Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2023 ("AGA")

25 martie 2024

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2023

25 aprilie 2024

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023

25 aprilie 2024

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2024, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024  (“Semestrul I 2024”)

13 august 2024

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

 

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,
 
Președinte Consiliu de Administrație/ Director General                              Director Financiar
Gheorghe DOBRA                                                                                            Mihaela DURALIA
Hide URL: 
Show URL