Calendar financiar 2021EVENIMENT

DATA

 Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2020 ("AGA")

 25 martie 2021 

 Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2020

28 aprilie 2021

 Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

29 aprilie 2021

 Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2021, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 (“Semestrul I 2021”)

13 august 2021

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Hide URL: 
Show URL