Calendar financiar 2023

EVENIMENT

DATA

Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2022 ("AGA")

23 martie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2022

26 aprilie 2023

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022

26 aprilie 2023

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2023, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023  (“Semestrul I 2023”)

11 august 2023

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

 

Vă mulțumim pentru colaborare.

Hide URL: 
Show URL