Calendar financiar 2022

EVENIMENT

DATA

Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2021 ("AGA")

25 martie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2021

27 aprilie 2022

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

27 aprilie 2022

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2022, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022  (“Semestrul I 2022”)

12 august 2022

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Hide URL: 
Show URL