ALUM a finalizat implementarea proiectului Proces integrat de recuperare a elementelor pământuri rare si a scandiului din reziduuri de bauxita

Vin, 11/03/2023 - 14:30

ALUM S.A. Tulcea comunica finalizarea implementării cu succes a proiectului Proces integrat de recuperare a elementelor pământuri rare si a scandiului din reziduuri de bauxita care s-a realizat prin cooperarea și schimbul de cunoștințe și experiență din acțiuni comune și transfer de tehnologie între grupuri de cercetare din Universități și operatori economici din Romania, Grecia si Turcia si a condus la obținerea unor soluții tehnice si procesele care, optimizate, permit tratarea reziduului de bauxita prin:

  • producerea unui concentrat bogat în fier (în mare parte magnetit);
  • recuperarea aluminiului care acum este pierdut în reziduul de bauxita;
  • recuperarea scandiului si a Elementelor Pământuri Rare prin levigare acidă;
  • reducerea cantității de reziduuri solide eliminate.

Soluțiile tehnice propuse se bazează pe combinația inteligentă a proceselor fizice și hidrometalurgice care permit recuperarea Sc și REE din reziduul de bauxita, producerea altor produse valoroase comercializabile și reducerea drastică a cantitatea de reziduu de bauxita de eliminat.

Proiectul a permis crearea unei prime baze tehnologice in domeniu, necesara pentru dezvoltarea de inovații radicale, care vor contribui la deblocarea rezervelor substanțiale de resurse noi sau neexploatate in prezent in UE. Rezultatele proiectului au îmbunătățit considerabil cunoștințele despre procesarea si gestionarea reziduului de bauxita si au oferit necesarul de know-how pentru a recupera scandiul si Elementele Pământuri Rare din acesta. RARE EARTH ELEMENTScue a condus, de asemenea, la dezvoltarea de cunoștințe si know-how privind producția de produse comercializabile din separarea magnetica a reziduului de bauxita.

Detalii suplimentare legate de proiectul REEScue, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării (UEFISCDI) din România, prin contract de finanțare 182/2020,pot fi regăsiteaici:

https://reescue.com/ si

https://reescue.com/wp-content/uploads/2023/11/ALUM_s_project_final_results.pdf

Hide URL: 
Show URL