Alum Tulcea a finalizat proiectul pentru noul sistem de depozitare a slamului

Lun, 02/16/2009 - 13:11

 

  • Iazul decantor va fi închis parţial, urmând să fie construită o instalaŃie pentru depozitarea slamului îngrosat
  • Compania alocă anual circa 500.000 USD pentru întreŃinerea actualei halde, în conformitate cu normele de mediu

Tulcea, 16 februarie 2009 – Producătorul de alumină Alum Tulcea a elaborat un program complex pentru protecţia mediului, incluzând proiectul pentru ecologizarea haldei de şlam administrată de companie.

Proiectul prevede închiderea parţială a iazului decantor pentru şlamul roşu şi realizarea instalaţiei pentru depozitarea şlamului îngroşat. Aceasta va permite depozitarea şlamului în fază densă, cu un conţinut de solid de 52-62% şi amenajarea reţelei de preluare a apelor pluviale. 
 
Halda de şlam face parte din procesul tehnologic de producere a aluminei calcinate şi funcţionează în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor, emisă de Administraţia Naţională “Apele Române” Bucureşti şi a autorizaţiei emise de Ministerul Mediului privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a iazului de decantare şlam roşu Valea lui Flam. 

Anual, Alum are un buget de circa 500.000 USD alocat pentru întreţinerea actualei halde de şlam în parametri legali. În procesul de depozitare a şlamului nu se utilizeaza substanţe chimice, iar pe suprafaţa haldei functionează un sistem mobil de aspersoare pentru umectarea materialului, împiedicând astfel antrenarea pulberilor în perioada de secetă prelungită. Compania aduce apă cu cisternele în condiţii meteo extreme, cum ar fi vara, în condiţii de secetă sau iarna, când sistemul de aspersoare îngheaţă.

De asemenea din tehnologia de depozitare actuală, nu rezultă ape uzate toxice sau substanţe toxice şi periculoase care să afecteze componentele de mediu sau sănătatea locuitorilor. 

Compania monitorizează permament depozitul, cu ajutorul instituţiilor de specialitate, precum ICIM Bucureşti, ECOIND Bucureşti, IPROCHIM Bucureşti. Concluziile acestor instituţii au fost că şlamul depozitat este nepericulos iar nivelul de emisii se situeaza sub limitele concentraţiilor  admise. Din analizele de laborator efectuate de aceste institute rezultă ca impactul este redus şi doar pe amplasamentul haldei, fiind nesemnificativ în zonele învecinate, iar şlamul este considerat nepericulos deoarece nu sunt emisii de noxe care să influenteze calitatea factorilor de mediu.