Anunt Public

Joi, 04/19/2012 - 06:44

 

S.C. VIMETCO POWER ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului “Construire centrala electrica 250 MW”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.R.P.M. Galati cu evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Construire centrala electrica 250 MW”, propus a fi amplasat in incinta S.C. ALUM S.A. Tulcea din strada Isaccei, nr.82, judetul Tulcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Galati, str.Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 08,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.04.2012.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Galati, str.Regiment 11 Siret nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@arpmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04.05.2012.