Comunicat disponibilitate Raport Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020

Mie, 08/12/2020 - 08:21

ALUM S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 12 august 2020, după ora 08:15 (ora locală).

Raportul Semestrial al ALUM S.A. pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Semestrial al ALUM S.A. pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 este neauditat și este disponibil pe:

 

                                                              

Hide URL: 
Show URL