Comunicat disponibilitate Rezultate Financiare la 30 iunie 2019

Lun, 08/12/2019 - 16:03

 

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial la 30 iunie 2019, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 12 august 2019, după ora 16:00 (ora locală).

Raportul semestrial al ALUM S.A. la 30 iunie 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Semestrial al ALUM S.A la 30 iunie 2019 este neauditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

 

                           Gheorghe Dobra                                                   Duralia Mihaela

         Președintele Consiliului de Administrație                         Director Financiar

Hide URL: 
Show URL