Comunicat disponibilitate Rezultate Financiare la 31 decembrie 2018

Mie, 04/24/2019 - 17:01

 

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 24 aprilie 2019, după ora 16:00 (ora locală).

 

Raportul Anual al ALUM S.A. la 31 decembrie 2018 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Anual al ALUM S.A pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 este auditat și poate fi consultat pe website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

 

                            Gheorghe Dobra                                                       Duralia Mihaela
           Președintele Consiliului de Administrație                                    Director Financiar

 

Hide URL: 
Show URL