Comunicat disponibilitate Rezultate Financiare la 31 decembrie 2019

Mie, 04/29/2020 - 16:45

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual  pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 29 aprilie 2020, după aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2019 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care va avea loc în această dată.

Raportul Anual al ALUM S.A. la 31 decembrie 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare. 

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Anual al ALUM S.A pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

                            Gheorghe Dobra                                                 Duralia Mihaela

         Președintele Consiliului de Administrație                         Director Financiar  

Hide URL: 
Show URL