Comunicat disponibilitate Rezultate Financiare la 31 decembrie 2022

Mie, 04/26/2023 - 19:16

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual  pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 26 aprilie 2023. Rezultatele financiare aferente anului 2022 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care a avut loc la data de 26 aprilie 2023.

Raportul Anual al ALUM S.A. la 31 decembrie 2022 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Anual al ALUM S.A. pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

 

Gheorghe Dobra                                                                  Duralia Mihaela

Președintele Consiliului de Administrație                         Director Financiar

Hide URL: 
Show URL