Comunicat disponibilitate Rezultate Financiare la 31 decembrie 2023

Joi, 04/25/2024 - 14:50

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual  pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, începând cu 25aprilie 2024. Rezultatele financiare aferente anului 2023 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care a avut loc la data de 25 aprilie 2024.

Raportul Anual al ALUM S.A. la 31 decembrie 2023 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Raportul Anual al ALUM S.A. pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte și la link-ul de mai jos.

 

 

Gheorghe Dobra                                                                Duralia Mihaela

Președintele Consiliului de Administrație                      Director Financiar

                                                 

Hide URL: 
Show URL