Comunicat privind publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022

Vin, 08/12/2022 - 08:44

ALUM S.A. informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor companiei ALUM pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, astfel:

  • Raportul Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 (neauditat)întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă a operatorilor economici va fi disponibil începând cu data de 12 august 2022, după ora08:20 (ora locală).
  • Raportul Semestrial al ALUM S.A. pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 nu este auditat și este disponibil pe website-ul:

 

   Gheorghe Dobra                                                                  Mihaela Duralia

   Președintele Consiliului de Administrație                        Director Financiar

   Director General

Hide URL: 
Show URL