Finalizare proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Mar, 02/12/2019 - 14:41
Societatea ALUM SA, cu sediul în Judeţul Tulcea, Localitatea Tulcea, Str. Isaccei, Nr.82, a derulat începând cu data de 08.09.2016 proiectul „Dotarea Departamentului Cercetare–Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalații independente, performante de cercetare în sprijinul creșterii competitivității economice și a dezvoltării afacerii”, în baza Contractului  de Finanțare nr. 64/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI) în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).
 
Scopul proiectului este reprezentat de încurajarea creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a ALUM SA și creșterea investițiilor private în CDI.Prezentul proiect este o componentă a unei operaţiuni complexe care are ca scop principal dezvoltarea globală a Departamentului de Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA şi, implicit, dezvoltarea de noi materiale cu proprietăţi fizico – chimice avansate, în scopul creşteriicompetitivităţii activităţilor de cercetare realizate.
 
Obiectul proiectului de finanțare „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii” este reprezentat de achiziția de active corporale pentru CD, respectiv echipamente pentru cercetarea tehnologiilor de obținere a hidroxidului de aluminiu, produs destinat unor aplicaţii de înaltă tehnologie.
 
Proiectul „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii” se caracterizează  printr-un obiectiv general şi prin obiective specifice.                                                        
 
Obiectivul general al prezentului proiect de investiţii este reprezentat de creşterea capacității de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a întreprinderii, respectiv este reprezentat de dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării în scopul creșterii competitivității economice a întreprinderii prin inovare, precum şi de îmbunătățirea infrastructurii de C&I, îmbunătăţirea capacităților de excelență a întreprinderii şi a capacității științifice a întreprinderii în domeniile de specializare inteligentă. Obiectivul general este în concordanță deplină cu obiectivul Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 aprobată prin HG nr. 929/2014, respectiv cu obiectivul central al Acţiunii „1.1.1 Mari infrastructuri de CD”, Tip Proiect „Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor” din cadrul Programulului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 „CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.
 
Obiectivele specifice ale proiectului „Dotarea Departamentului Cercetare–Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalații independente, performante de cercetare în sprijinul creșterii competitivității economice și a dezvoltării afacerii” sunt următoarele:
  • Creşterea investiţiilor private ale ALUM SA în CDI, respectiv creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de CD a ALUM SA în scopul dezvoltării de noi direcţii de cercetare, iar prin activitățile componente ale proiectului este posibilă dezvoltarea unor noi direcții de cercetare aferente procesului de fabricare a hidroxidului de aluminiu, direcții de cercetare care constituie noutăți pe plan național în domeniul tehnologiilor destinate aplicațiilor de nișă ale economiei;
  • Creşterea competitivităţii pe piaţă a ALUM SA prin diversificarea gamei sortimentale de produse finite fabricate, ca rezultat direct al susţinerii specializării inteligente;
  • Creşterea potenţialului celor două clustere de inovare din care face parte SC ALUM SA, prin posibilitatea de realizare de noi teme/programe de cercetare-dezvoltare a căror rezultate transpuse în practică asigură potenţial pozitiv de creştere la nivelul comunităţilor unde activează SC ALUM SA, respectiv Regiunea Sud – Est;
  • Creşterea numărului de cercetători care lucrează în departamentul SC ALUM SA cu facilităţi îmbunătăţite, prin crearea de noi locuri de muncă;
  • Creşterea permanentă și progresivă a cifrei de afaceri;
  • Creşterea competitivității SC ALUM SA pe piața mondială globală de profil, respectiv creșterea cotei de piaţă;
  • Dezvoltarea infrastructurii de CD a SC ALUM SA raportată la ponderea echipamentelor CD complexe
Rezultatele proiectului constau în  achiziţionarea și punerea în funcţiune a echipamentelor de cercetare - dezvoltare, respectiv:
 
-           Echipament / Instalație independentă pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiei de obținere a hidroxidului de aluminiu uscat;
 
-           Echipament / Instalație independentă pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiei de măcinare și sortare a hidroxidului de aluminiu uscat;
 
-           Echipament / Instalație independentă pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiei de clasare a hidroxidului de aluminiu umed.
 
Valoarea totală a proiectului: 20.115.357,91 lei
 
Valoarea nerambursabilă: 6.312.999,92 lei
 
Cofinanțare beneficiar (valoarea cofinanțării eligibile a solicitantului): 6.312.999,92 lei
 
Perioada de implementare a proiectului de finanțare: 30 luni calendaristice
 
Data începerii proiectului: 08.09.2016
 
Data finalizării proiectului: 07.03.2019
 
Cod MySMIS: 103867   ID: P_34_286
 
„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
Hide URL: 
Show URL