Nota privind numirea auditorului financiar

Joi, 07/25/2013 - 09:18

NOTA

privind numirea auditorului financiar al Alum S.A., in urma expirarii contractului de prestari servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si a remuneratiei auditorului

 

Avand in vedere regulile de guvernanta corporativa si pentru a asigura standarde inalte de independenta si obiectivitate, Alum S.A. (“Compania”) a desfasurat o procedura de licitatie in vederea selectarii auditorului pentru anul financiar care se incheie in data de 31 decembrie 2013. In urma acestui proces societatea Ernst & Young Assurance Services SRL a rezultat ca reprezinta cea mai buna optiune pentru Companie.

Avand in vedere cele de mai sus, se propune ca Ernst & Young Assurance Services SRL sa fie numit auditor financiar la Companiei pentru anul financiar 2013.

Onorariul de audit propus pentru anul financiar 2013 este de 44.000 USD, iar durata propusa a contractului de audit este de 1 an, respectiv pentru anul financiar care se incheie in data de 31 decembrie 2013.

Prin urmare se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa aprobe numirea societatii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Alum S.A. pentru anul financiar 2013; durata contractului – 1 an; onorariul de audit – 44.000 USD.

 

Director General                                                        Director Financiar

Gheorghe Dobra                                                        Mihaela Duralia