PROPUNERE DE CANDIDATURA PENRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ALUM S.A. Tulcea

Joi, 04/16/2009 - 13:08

Catre Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Alum S.A. Tulcea

Subsemnatul Dobra Gheorghe, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Alum S.A. Tulcea, in baza art. 1371 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, propun ca si candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. Alum S.A. Tulcea pe domnul Marin Cilianu, cetatean roman, născuta la data de 24.10.1965 in mun. Caracal, jud. Olt, domiciliat in Slatina, jud. Olt, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1B,

Fac prezenta propunere avand in vedere punctul 9 al Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 29 aprilie 2009 (prima adunare) sau 30 aprilie 2009 (a doua adunare, in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) care se va desfasura la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, judetul Tulcea.

Dr. Ing. Dobra Gheorghe
Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Alum S.A