Raport curent întocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Mie, 01/31/2018 - 13:08

În data  de 31.01.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Racoți Ioana, care deține 1 acțiune reprezentând mai puţin de 0,00001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 8450 acţiuni reprezentând 0,0103% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

            Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4130% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.604.351 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri:         190.892.830 USD

- venituri totale:           191.410.098 USD

- cheltuieli totale:        185.516.739 USD

2.Cu un număr de 81.604.351 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 14.419.000 USD.

3.Cu un număr de 81.604.351 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

4.Cu un număr de 81.604.351 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 23 februarie 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

5.Cu un număr de 81.604.351 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 22 februarie 2018 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

 

               ___________________                                                       _________________

 

               Gheorghe Dobra                                                                  Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                     Director Financiar