Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucureşti-operator de sistem.

Mar, 12/20/2016 - 11:20

În data  de 19.12.2016 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Iacob Elena;

- Creţu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Caia-Hoanăş Gheorghe, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Calenic Silvia, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Caramilea Emilian, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Cartali Sernaş, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Dadinopol Eduard Valentin, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Filip Vasile, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Gabriel Istvan, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Haralam Dan, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Machedon Paul Gabriel, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Nechifor Constanţa, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Nechifor Marin, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Sicrieru Violeta, care deţine 82 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Subaşu Petre, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Toader Petre, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 6400 acţiuni reprezentând 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraodinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4113% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.  Cu un număr de 7080 voturi pentru însemnând 100% din voturile valabil exprimate, se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de vânzător, a unor contracte de vânzare-cumpărare de alumină calcinată cu Alro SA, pentru o cantitate estimată de până la 420.000 de tone pe an şi o durată maximă de 7 ani.

2.Cu un număr de 81.602.940 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii să negocieze, să aprobe formele finale şi să încheie contractele de vânzare-cumpărare de alumină calcinată cu Alro SA, precum şi toate şi oricare alte documente aferente tranzacţiilor de mai sus, precum şi să desemneze persoanele împuternicite să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractele şi documentele aferente.

3.Cu un număr de 81.602.940 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societăţii.

4.Cu un număr de 81.602.940 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 12 ianuarie 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

5.Cu un număr de 81.602.940 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 11 ianuarie 2017 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

               Gheorghe Dobra                                                                 Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                        Director Financiar