Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Vin, 08/08/2014 - 23:43

În data de 08.08.2014 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA

Au participat următorii acţionari:

  • Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;
  • Racoţi Ioana, care deţine 1 acţiune reprezentând mai puţin de 0,000001 % din capitalul social;
  • Creţu Nicoleta, care detine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social;

Au fost luate următoarele decizii:

  1. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar, Societatea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, CLADIREA BUCHAREST TOWER CENTER, etaj 21, sector 1, înregistrat la ORC Bucuresti sub nr. J40/5964/30.06.1999 cod unic de înregistrare 11909783 pentru o perioadã de un an de la data expirarii contractului de audit, respectiv de la 10.08.2014 pânã la 10.08.2015.
  2. Cu un numar de 81.595.901voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor.
  3. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrãrii hotãrârii luate în şedinţa Adunãrii Generale Ordinare a Acţionarilor.
  4. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 28 august 2014 ca data de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotãrârii luate în şedinţa Adunãrii Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

Preşedinte CA-Director General

Gheorghe Dobra

Director Financiar

Mihaela Duralia