Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Mar, 01/13/2015 - 20:18

În data de 23.12.2014 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum S.A.

Au participat următorii acţionari:

  • Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Dinescu Riviera;
  • Creţu Nicoleta, care detine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
  • Filip Raluca-Maria, care deţine 5000 acţiuni, reprezentând 0,0061% din capitalul social, toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;
  • Răileanu Nicolae, care deţine 6101 acţiuni, reprezentând 0,0074 % din capitalul social, toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;
  • Gavriliu Mihai, care  deţine 1002 acţiuni, reprezentând 0,0012 % din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă. 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă ) deţin acţiuni reprezentând 99,4174% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.608.003 voturi  pentru  varianta de hotărare propusă  de Consiliul de Administraţie al Alum S.A. de respingere a dizolvării societăţii, însemnând ­­­­­­100% din capitalul social reprezentat în adunare, se respinge dizolvarea societăţii.

2. Cu un număr de 81.595.900 voturi  pentru, însemnând 99,9852% din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 12.103 voturi împotrivă , însemnând 0,0148 din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  listarea Alum şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe ATS, categoria 1.

3. Cu un număr de  81.608.003 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  împuternicirea doamnei Feodorof  Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

4. Cu un număr de 81.608.003 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de 20 ianuarie 2015 ca dată  de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

5. Cu un număr de 81.608.003 voturi  pentru, însemnând  100%din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de  19 ianuarie 2015ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

 

Preşedinte CA-Director General

Gheorghe Dobra

Director Financiar

Mihaela Duralia

                    (prin împuternicit Cilianu Marin)