Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Lun, 06/02/2014 - 11:01

În data de 30.05.2014 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA

Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Mãdãlina Ivan;

Rãileanu G. Nicolae, care deţine 5.650 acţiuni, reprezentând 0,0068% din capitalul social;

Creţu Nicoleta, care deţine 40 actiuni reprezentând mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară deţin acţiuni reprezentând 99,4095% din capitalul social;

 

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.601.550 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, având urmãtorii indicatori financiari principali.

  • cifra de afaceri:           174.843.557 USD
  • venituri totale:             180.435.401 USD
  • cheltuieli totale            170.145.068 USD

2.Cu un număr de 81.601.550 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

3.Cu un număr de 81.601.550 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiţii pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, care prevede realizarea unor investiţii în sumã totalã de 560.000 USD.

4.Cu un număr de 81.601.550 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea doamnei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunãrii Generale Ordinare a Acţionarilor Societãţii.

5.Cu un număr de 81.601.550 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 iunie 2014 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotãrârii luate în şedinţa Adunãrii Generale Ordinare a Acţionarilor Societãţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

             Preşedinte CA-Director General                                               Director Financiar 

                           Gheorghe Dobra                                                             Mihaela Duralia

                 (prin împuternicit Cilianu Marin)