RAPORT CURENT – ERATA

Mar, 01/13/2015 - 20:14

Prin prezentul raport curent văsolicităm publicarea prezentei erate având în vedere căîn cuprinsul raportului curent nr. 1587/23.12.2014 s-au omis, din eroare,doi acţionari care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, respectiv, domnul Răileanu Nicolae şi domnul Gavriliu Mihai şi au fost contabilizate eronat voturile acţionarului Filip Raluca-Maria.

În Raportul curent, în loc de:

„Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Dinescu Riviera;

Creţu Nicoleta, care detine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Filip Raluca-Maria, care deţine 5000 acţiuni, reprezentând 0,0061% din capitalul social. Toate voturile corespunză toare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă .”,

 

Se va înlocui cu:

 „Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Dinescu Riviera;

Creţu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Filip Raluca-Maria, care deţine 5000 acţiuni, reprezentând 0,0061 % din capitalul social, toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

Răileanu Nicolae, care deţine 6101 acţiuni, reprezentând 0,0074 % din capitalul social, toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

Gavriliu Mihai, care  deţine 1002 acţiuni, reprezentând 0,0012 % din capitalul social, toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.”

 

În loc de:

„99,4088% din capitalul social”, se va citi„99,4174% din capitalul social” .

La deciziile luate, în loc de:

„1. Cu un număr de 5000 voturi  pentru, însemnând  0,0061 %  din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 81.595.900 voturi împotrivă , însemnând 99,9939% din capitalul social reprezentat în adunare, se respinge dizolvarea societă ţii.

2. Cu un număr de 81.595.900 voturi  pentru, însemnând  99,9939% din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 5000 voturi împotrivă , însemnând 0,0061% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  listarea Alum şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe ATS, categoria 1.

3. Cu un număr de 81.600.900 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  împuternicirea doamnei Feodorof  Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

4. Cu un număr de 81.600.900 voturi,  pentru însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de 20 ianuarie 2015ca dată  de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

5. Cu un număr de 81.600.900 voturi,  pentru însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de  19 ianuarie 2015ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).”,

 

Se va citi corect:

1. Cu un număr de 81.608.003voturi  pentru  varianta de hotărare propusă  de Consiliul de Administraţie al Alum S.A. de respingere a dizolvării societăţii , însemnând ­­­­­­100%  din capitalul social reprezentat în adunare, se respinge dizolvarea societăţii.

2. Cu un număr de 81.595.900voturi  pentru, însemnând 99,9852%din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 12.103voturi împotrivă , însemnând 0,0148%din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  listarea Alum şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe ATS, categoria 1.

3. Cu un număr de  81.608.003voturi  pentru, însemnând  100%din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  împuternicirea doamnei Feodorof  Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

4. Cu un număr de 81.608.003  voturi  pentru, însemnând  100%din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de 20 ianuarie 2015ca dată  de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

5. Cu un număr de 81.608.003  voturi  pentru, însemnând  100%din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă  data de  19 ianuarie 2015ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).”

Prezenta eratăare ataşat raportul curent actualizat, în conformitate cu precizările mai-sus menţionate, atât în varianta din limba română, cât şi în varianta din limba engleză.

 

Preşedinte CA-Director General

Gheorghe Dobra

Director Financiar

Mihaela Duralia

                        (prin împuternicit Cilianu Marin)