Raport curent –Recomandări privind AGOA din data de 29/30 aprilie 2020 în contextul COVID 19

Mar, 04/21/2020 - 16:59

Având în vedere situația actuală exceptională cauzată la nivel global de virusul COVID-19, instituirea stării de urgență pe teritoriul României, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunăarile de persoane șsi restricțtiile de deplasare, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, ALUM S.A. („Societatea") recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la adunările generale ale acționarilor, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în convocator, precum:

- accesarea materialelor aferente adunării generale a acționarilor, în format electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizica, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;

- transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății, de către acționari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor;

- transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății;

- votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății.

Instrucțiunile referitoare la participarea la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, împuterniciri, buletine de vot prin corespondență, modalitatea de transmitere a împuternicirilor și buletinelor de vot prin corespondență, precum și alte elemente conexe sunt prezentate în convocatorul publicat de societate. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 29/30 aprilie 2020, aceste informații sunt disponible pe site-ul Societății la adresa www.alum.ro, secțiunea Relații cu investitorii - Adunarea Acționarilor - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alum S.A. din 29/30 aprilie 2020.

De asemenea, în temeiul prevederilor Regulamentului nr.5/2020, Societatea aduce la cunoștința actionarilor următoarele:

- Societatea va avea posibilitatea să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;

- Avertizarea explicită, potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

 

       Președinte Consiliu de Administrație / Director General                  Director Financiar

                         Gheorghe DOBRA                                                         Mihaela DURALIA

 

   

Hide URL: 
Show URL