Raport Curent: Comunicat disponibilitate Raport Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Mie, 04/27/2022 - 17:50

ALUM S.A. („ALUM”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual  pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 27aprilie 2022. Rezultatele financiare aferente anului 2021 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care a avut loc în data de 27 aprilie 2022.

Raportul Anual al ALUM la 31 decembrie 2021 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, cu modificările ulterioare.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, către BVB și ASF.

Raportul Anual al ALUM pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alum.ro/ri/alum/rapoarte.

 

                       Gheorghe Dobra                                                 Duralia Mihaela

   Președintele Consiliului de Administrație                         Director Financiar

                                                           

Hide URL: 
Show URL