Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Joi, 03/24/2011 - 16:33

In data de 22 martie 2011, la ora 11.00, stabilita pentru tinerea Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Alum S.A., la sediul societatii din Tulcea str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea s-au prezentat
actionari care detin 40 actiuni reprezentand 0,00005 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 0,00005 % din capitalul social.

Prin urmare, nu au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute de art.115 din Legea 31/1990 si de art. 14 alin. 1 din Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea sedintei Adunarii generale extraordinare a actionarilor si s-a constatat ca la a doua convocare sedinta nu a fost legal constituita si nu s-au putut lua hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi.