Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Joi, 07/07/2011 - 09:55

 

Prin prezentul raport curent va informam ca in data de 28 iunie 2011 a avut loc Consiliul de Administratie al societatii, intrunit, printre altele, pentru finalizarea operatiunii de majorare de capital decisa in sedinta AGEA din data de 27 aprilie 2011.

În urma centralizării rezultatelor subscrierilor şi plăţilor efectuate pentru majorarea capitalului social al S.C. Alum S.A.în baza HotărâriiAdunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 20/27.04.2011 (publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1751 din 17 mai 2011).

S-a constatat că au fost subscrise şi plătite un număr de 3.187.000 acţiuni din totalul de  3.700.000acţiuni oferite spre subscriere, după cum urmează:

  • S.C. Alro S.A.cu sediul în Slatina, Str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului J 28/8/1991 – 3.187.000 actiuni subscrise si platite.

Restul de 513.000 acţiuni nesubscrise se anulează.

În consecinţă, capitalul social al S.C. Alum S.A. se  majorează cu suma de 18.962.650 RON, dela 469.450.257,85RONla 488.412.907,85 RON, dupa cum urmeaza:

  • S.C. Alro S.A.cu sediul în Slatina, Str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului J 28/8/1991 –18.962.650 RONreprezentând 3.187.000 actiuni noi subscrise si plătite;

Articolul 7 din Actul constitutiv al S.C. Alum S.A. se modificădupă cum urmează:

“(1) Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat în totalitate, este de 488.412.907,85 RON.

(2) Capitalul social este reprezentat de 82.086.203 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 5,95 RON.

(3) Acţionarii societăţii sunt:

  • S.C. Alro S.A.cu sediul în Slatina, Str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului J 28/8/1991, cu un aport la capitalul social de 485.495.367 RON =81.595.860 acţiuni = 99,4026 %;
  • alţi acţionari, cu un aport la capitalul social de 2.917.540,85 RON = 490.343 acţiuni = 0,5974%.”

      S-a împuternicit doamna Mariana Feodorof pentru actualizareaActului constitutiv al S.C. Alum S.A. si comunicarea acestuia la ORC Tulcea şi efectuarea tuturor formalitaţilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotărârii Consiliului de Administratie.