Raport curent privind stadiul litigiului cu ANAF

Mar, 11/14/2023 - 10:53

Eveniment important de raportat: Informare despre litigiu semnificativ

Societatea Alum S.A. anunță investitorii și publicul interesat că, în urma efectuării unui control de către ANAF, DGFP Galati, prin AJFP Constanța, prin care s-au stabilit obligații suplimentare de plată în sarcina societății în valoare de 19,67 mil. RON, obligații achitate de către societate potrivit dispozițiilor actului de control încă din anul 2020, a depus contestație împotriva deciziei de impunere, iar aceasta din urmă a fost admisă aproape în totalitate de către instanța de fond, Curtea de Apel Constanța, potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești, instanța dispunând restituirea către Alum a unei sume de circa 18,2 milioane de lei din totalul de circa 19,67 milioane de lei care făcea obiectul actului de impunere.

Soluția poate fi atacată cu recurs de către ANAF. 

Societatea consideră decizia de impunere ca fiind netemeinică și nelegală și își va apăra poziția prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.

 

Gheorghe Dobra                                                                               Mihaela Duralia

Președintele Consiliului de Administrație                                     Director Financiar

Hide URL: 
Show URL