Raport curent ulterior AGA Alum 17.08.2023

Joi, 08/17/2023 - 18:10
I. În data de 17.08.2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alum SA.
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Zărnescu Petruța - Camelia, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
 
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. 
Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. 
  • Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului Dobra Gheorghe, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027. 
  • Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului Higer Igor, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
  • Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului doamnei Duralia Mihaela, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
  • Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului Cilianu Marin, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
  • Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului Popa Ioan, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la 19.08.2023 până la 19.08.2024.
3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.
4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
5. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 22 septembrie 2023 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.
6. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 21 septembrie 2023 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
II. În data de 17.08.2023 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum SA.
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Zărnescu Petruța - Camelia, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
 
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. 
Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație.
 
 Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, ca o consecință a alegerii membrilor Consiliului de Administrație, astfel:
„(5) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:
Dobra Gheorghe, [date cu caracter personal] - Președinte;
Higer Igor, [date cu caracter personal] - Vicepreședinte;
Duralia Mihaela, [date cu caracter personal] - Membru;
Cilianu Marin, [date cu caracter personal] - Membru;
Popa Ioan, [date cu caracter personal] - Membru.”
2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 22 septembrie 2023 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.
4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 21 septembrie 2023 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
 
Gheorghe Dobra                                                     Mihaela Duralia
Preşedintele Consiliului de Administraţie              Director Financiar
Hide URL: 
Show URL