Raport curent ulterior AGA Alum 8 aprilie 2022

Vin, 04/08/2022 - 17:02
În data de 08.04.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 17.100 acţiuni reprezentând 0,0208% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă..
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4235% din capitalul social total. Şedinta a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind  valabile, se aprobă numirea d-lui Higer Igor [date cu caracter personal], ca membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până în data de 18 august 2023.
2. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 17.100 voturi pentru, însemnând 0,0210% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.900 voturi împotrivă, însemnând 99,9790% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
3. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
4. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 10 mai 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
5. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 9 mai 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
În data  de 08.04.2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 17.100 acţiuni reprezentând 0,0208% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4235% din capitalul social total. Şedinta a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societăţii, ca o consecință a alegerii membrilor Consiliului de Administraţie, astfel: 
„(5) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea:
Dobra Gheorghe -  [date cu caracter personal] - Președinte;
Higer Igor, - [date cu caracter personal] – Vicepreședinte;
Cilianu Marin - [date cu caracter personal] - Membru;
Popa Ioan - [date cu caracter personal] - Membru;
Duralia Mihaela - [date cu caracter personal] – Membru.”
2. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 
3. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 10 mai 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
4. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 9 mai 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
                            Gheorghe DOBRA                                                        Mihaela DURALIA
Hide URL: 
Show URL