Raport curent ulterior AGEA Alum 12.12.2018

Mie, 12/12/2018 - 16:19

În data de 12.12.2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Iacob Elena; 

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001% din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 8515 acţiuni reprezentând 0,0104% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4131% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.604.415 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă se aprobă desființarea punctului de lucru situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 82, județul Tulcea. 

2. Cu un număr de 81.604.415 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă înființarea unui punct de lucru denumit „Halda de șlam” situat în extravilanul localității Tulcea, DN 22, km 169+280, FN, municipiul Tulcea, județul Tulcea și modificarea, ca o consecință, a art. 3, alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„(4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- „Zona captare apă brută – mila 39+500” situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea;

- „Halda de șlam” situat în extravilanul localității Tulcea, DN 22, km 169+280, FN, municipiul Tulcea, județul Tulcea”.

3. Cu un număr de 81.604.415 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societăţii, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

4. Cu un număr de 81.604.415 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 9 ianuarie 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 

5. Cu un număr de 81.604.415 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 8 ianuarie 2019 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct.11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

 

                           Președinte Consiliu de Administrație / Director General                  Director Financiar

                                                     Gheorghe DOBRA                                            Mihaela DURALIA

Hide URL: 
Show URL