Raport curent ulterior AGEA Alum iulie 2023

Lun, 07/10/2023 - 15:10

În data de 10.07.2023 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deține 18.310 acțiuni reprezentând 0,0223% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4250% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de către D-na Duralia Mihaela, membră a Consiliului de Administrație, în calitate de împuternicit special al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă vânzarea, în calitate de acționar unic, a unui număr de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, în conformitate cu propunerea înaintată de către Consiliul de Administrație.

2.Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății de a negocia și aproba prețul și forma finală a tranzacției de mai sus.

3.Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea doamnei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4.Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 10 august 2023 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5.Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 9 august 2023 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

 

            ___________________                                                          _________________

 

               Gheorghe Dobra                                                                  Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                      Director Financiar

       (prin împuternicit Duralia Mihaela)        

Hide URL: 
Show URL