Raport curent ulterior AGOA Alum 29 iulie 2022

Vin, 07/29/2022 - 15:02
În data  de 29.07.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Au participat următorii acţionari:
  • Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
  • Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
  • Răileanu Nicolae, care deţine 17.400 acţiuni reprezentând 0,021% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4237% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către Domnul Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
 
1. Cu un număr de 81.613.300 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.300 acțiuni, respectiv 99,4237% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022, revizuit în conformitate cu noile evoluții din economie, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 5.817.000 USD.
2. Cu un număr de 81.613.300 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.300 acțiuni, respectiv 99,4237% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2022, revizuit în conformitate cu noile evoluții din economie, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
3. Cu un număr de 81.613.300 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.300 acțiuni, respectiv 99,4237% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
4. Cu un număr de 81.613.300 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.300 acțiuni, respectiv 99,4237% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 26 august 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
5. Cu un număr de 81.613.300 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.300 acțiuni, respectiv 99,4237% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 25 august 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
 
 
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
 
   Gheorghe DOBRA                                                                                 Mihaela DURALIA
Hide URL: 
Show URL