Raport curent ulterior AGOA august 2015

Lun, 08/17/2015 - 13:11

În data  de 14.08.2015 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;

- Racoţi Ioana, care deţine 1 acţiune, reprezentând mai puţin de 0,000001% din capitalul social;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 6400 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

            Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.

  • Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului Dobra Gheorghe, cetăţean român, născut la data de 25.02.1959 în Braniştea, comuna Oinacu, jud. Giurgiu, România, domiciliat în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, având CNP 1590225284389, ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii, pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data de 17 august 2019.

·         Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului Cilianu Marin, cetăţean român, născut la data de 24.10.1965 în Caracal, jud. Olt, domiciliat în Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1B, jud. Olt, având CNP 1651024280791, ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data 17 august 2019.

  • Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului Popa Ioan, cetăţean român, născut la data 06.01.1950 în Ocna Mureş, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, B-dul Ştefan cel Mare, nr. 14, bl. 19, sc. B, ap. 41, sector 2, având CNP1500106400168, ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data 17 august 2019.
  • Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului doamnei Duralia Mihaela, cetăţean român, născută la data de 11.11.1976 în Tulcea, jud. Tulcea, domiciliată în Tulcea, str. Portului nr. 30, bl. 1C, sc. B, et. 10, ap. 44, jud. Tulcea, având CNP 2761111364232, ca membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data 17 august 2019.

·         Cu  un  număr de  81.595.901  voturi pentru însemnând 99,99%  şi un număr de 6400 voturi împotrivă reprezentând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate  în mod secret, în locul lui Machitski Pavel,  al cărui mandat expiră  în data de 16.08.2015,  se aprobă numirea d-lui Barabanov Alexandr, cetăţean rus, născut la data  de 08.05.1979  în Balashikha (regiunea Moscova),  domiciliat în Balashikha,  regiunea Moscova, str. 40 Let Podedy, nr. 13-10, Rusia, identificat cu paşaport tip P, nr. 750548838, ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data 17 august 2019.

·         Cu un număr de 6400 voturi pentru însemnând 0,0078% şi un număr de 81.595.901 voturi împotrivă, reprezentând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se respinge numirea d-lui Răileanu Nicolae, cetăţean român, născut la data de 08.12.1940 în com. Hudeşti, jud. Botoşani, domiciliat în mun. Suceava, str. 6 Noiembrie, nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Suceava, având CNP1401208335002, pentru un mandat valabil din data de 17 august 2015 până în data 17 august 2019;

2.Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării tuturor hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

3.Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 2 septembrie 2015 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

4. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 1 septembrie 2015 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.).

În data  de 14.08.2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;

- Racoţi Ioana, care deţine 1 acţiune, reprezentând mai puţin de 0,000001% din capitalul social;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 6400 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

            Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societăţii, ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administraţie; art. 15 alin. (5) va avea următorul conţinut:

·         Dobra Gheorghe,cetăţean român, născut la data de 25.02.1959 în Braniştea, comuna Oinacu, jud. Giurgiu, România, domiciliat în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, având CNP 1590225284389- preşedinte;

·         Cilianu Marin, cetăţean român, născut la data de 24.10.1965 în Caracal, jud. Olt, domiciliat în Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1B, jud. Olt, având CNP 1651024280791;

·         Popa Ioan, cetăţean român, născut la data 06.01.1950 în Ocna Mureş, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, B-dul Ştefan cel Mare, nr. 14, bl. 19, sc. B, ap. 41, sector 2, având CNP1500106400168;

·         Duralia Mihaela, cetăţean român, născută la data de 11.11.1976 în Tulcea, jud. Tulcea, domiciliată în Tulcea, str. Portului nr. 30, bl. 1C, sc. B, et. 10, ap. 44, jud. Tulcea, având CNP 2761111364232;

·         Barabanov Alexandr, cetăţean rus, născut la data de 08.05.1979 în Balashikha (regiunea Moscova), domiciliat în Balashikha, regiunea Moscova, str. 40 Let Podedy, nr. 13-10, Rusia, identificat cu paşaport tip P, nr. 750548838.”

 2.Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societăţii, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

3.Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 2 septembrie 2015 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

4.Cu un număr de 81.602.301 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 1 septembrie 2015 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.).

Gheorghe Dobra                                                        Mihaela Duralia

Presedintele Consiliului de Administratie               Director Financiar